Sten & Mineraler

 

 

Allmänt

 

Redan dom gamla egyptierna insåg möjligheterna att utnyttja sten och mineraler för att styra och leda energier. Främsta exemplet är alla pyramider som byggdes runt Nilen. Andra som insåg möjligheterna var de som under bronsåldern reste monument som Stonehenge, i nuvarande England. Även under den Minoiska kulturen i Grekland fanns det stor kunskap om hur man hanterar energier genom sten och mineral.

 

Mer nära exempel är alla kyrkor runt om oss i landet, som oftast har dolda stenkonstruktioner runt altare och gångar för att leda bort oönskade energier. Ovanstående exempel på energistyrning, genom stenar och mineraler är dock allt för kraftfull för att passa den enskilda individen, det blir allt för stark påverkan. Här krävs det en anpassning i både storlek och styrka av energierna, för att vi ska må bra! Anpassningen av energierna sker främst genom storleken på stenen, dess form, dess färg, dess härkomsten och inte minst programmeringen.

 

 

 

Följande riktlinjer har genom erfarenheter och tester utkristalliserats:

 

  • Storleken och densiteten på stenen avgör till stor del hur kraftfull energi som önskas.

 

  • Formen avgör vilka energier som ska förmedlas eller påverkas.

 

  • Färgen avgör vilken frekvens på energin som ska sändas eller förmedlas.

 

  • Stenens ursprung avgör vilken grundenergi som atomerna i stenen har.

 

  • Genom programmering kan man sen forma och styra hur och vilka energierna i stenen som ska framträda och vara aktiva och vilka som ska undertryckas.

 

  • Genom att förse stenen med symboler kan man styra och påverka vilka naturväsen och devor som ska påverkas och aktiveras av stenen.

 

  • Störst påverka har kanske den som bearbetar och slipar stenen, för i denna formningsprocess aktiveras monaderna i stenen vilket frigör energier som annars bara finns oaktiverade i mineralen.

 

 

Som vi ser är det många faktorer som påverkar hur vi kommer att påverkas när vi placerar en sten i vår närhet eller inom våra energifält! Det är inte bara att ta en sten vilken som helst och hänga den om halsen som ett vackert smycke om man vill se ett positivt resultat. Många som köpt dyra ädelstenar, har fått erfara detta, och lämnar oftast kvar sina dyrgripar i kassaskåpet, för dom mår så dåligt av att bära smyckena.

 

Varje människa är unik, med ett unikt energisystem och kräver individuell påverkan om vi ska se ett positivt resultat. En individuell anpassning av den påverkande stenen är nödvändig! Detta kan man se genom att vi fattar tycke för och väljer olika sorters sten med olika former på våra smycken och esoteriska stenar.

 

Eller rättare sagt: Stenen väljer rätt individ, genom den energi den utstrålar.

 

 

Vilka energier kan man då påverka och hur och med vad?

 

Balansering

 

Främst vårt chackrasystem är känsligt för olika energier och här kan en rätt programmerad sten göra underverk för att det ska fungera balanserat och utan besvär. Det finns en mängd olika typer och färger på sten och mineral, som fungerar bra! En vägledning kan kanske vara att färgen på sten ska anpassas till resp. chackra.

 

Jordning

 

För att inte tappa fotfästet och må dåligt när vi utsätts för högre energier krävs det att vi jordar oss och befinner oss här och nu. Speciellt vid utveckling av medvetenheten krävs det att vi håller oss på jorden och inte far iväg. Alla som upplevt någon form av kundalinikraft vet vad detta innebär. Som starkt jordande stenar kan nämnas: svart, brun och röd Diabas. Främst den röda sk. Kullaiten, har visat sig här vara ovärderlig. Men även andra mörkare eller röda stentyper fungerar här bra.

 

Skydd

 

Vi utsätts hela tiden för en mängd energier utifrån, önskade eller oönskade, goda eller dåliga. Speciellt känsliga personer märker av detta konstanta flöde av positiva och negativa energiströmmar. De negativa energiströmmarna, som oftast kommer från andra människor, kan helt lamslå den känsliga individen. Här kan en skyddande sten, med rätt programmering, form och symboler, verkligen hjälpa till. Som exempel på skyddande stenar kan nämnas Diabas, Kullait, Porfyr.

 

Vägledning

 

När vi som sökande människor känner oss lite vilsna i tillvaron och söker en väg framåt, kan en vägledande eller öppnande sten vara till hjälp. Den kan hjälpa oss att se vägar som vi inte trodde fanns. Vägledande stenar har oftast en mångfärgad struktur med blått, vitt och rött som huvudfärger. Som exempel på sten kan nämnas: Kyanitkvartsit, Sodalit, Granit, Pietersit, och Amazonit.

 

Aktivering

 

Vissa människor använder stenar eller främst kristallina former av sten som hjälp vid aktivering av sitt energi eller chackrasystem. Här gäller det att anpassa kristallenergierna till den aktuella energinivån/läget hos chackrasystemet. Detta är ingen metod som kan rekommenderas! Väldigt få har kunskaper eller möjlighet att avgöra statusen för sitt eller andras energisystem, vilket krävs för lyckat resultat. Dessutom har de kristallina formerna av stenen oftast ett mycket smalt energiområde, därför att dom till största delen består av en enda eller ett fåtal olika mineraler. Bäst är att låta sitt energisystem utvecklas i sin egen takt, utan yttre påverkan. Tids nog höjs energinivån naturligt, när vi är mogna.

 

Healing

 

Som verktyg vid healingbehandling kan vissa stenar med specifika former och färger vara till stor hjälp. Här kan man ofta märka en betydande förstärkning av healingflödet. För att nå resultat krävs det en specifik anpassning av stenen till den individ som utför healingen. Som bra stenar för healing kan nämnas: Diabas, Basalt och Porfyr.

 

Kommunikation

 

För att underlätta till kommunikation med över och undermedvetenheten kan man få hjälp av stenar och mineraler. Även den intuitiva förmågan kan påverkas positivt av stenar med rätt frekvens, färg och form. Här passar sten med lite högre frekvens som: Kyanit, Kvarts och Agater, gärna i det blå färgspektrat.

 

Rensning

 

Vissa typer av sten har visat sig innehålla mineraler som tar upp och lagrar energier som är disharmoniska med det övriga energisystemet. Inte bara hos individens energisystem utan även i omgivningen. Dessa kan benämnas rensande stenar eller dammsugare och kan ge bra effekt om man vill skapa en mer harmonisk omgivning t.ex. i ett hus eller ett rum. Efter fullgjord rensning ska dessa stenar kastas eller förpassas till naturen igen p.g.a att dessa stenar ej kan renas eller återställas inom rimlig tid. Bra rensningstenar är: Larvikit, i alla former och Labradorit.

 

Stenens Form

 

Formen på stenen eller smycket har stor betydelse för hur den ska användas och vilka energier som ska påverkas. Här kan de Platonska formerna ge en vägledning. Dessa former är 5 till antalet och svarar mot de 5 elementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa 5 former kan sedan kombineras för att ge önskad effekt. Vanligaste formen är Kuben och Pyramiden.

 

 

Men en kub eller pyramid kan vara svårt att bära med sig i fickan eller ha runt halsen, så här får vi ge avkall lite på formen och lita till övriga egenskaper hos stenen. Erfarenhetsmässigt fungerar en sk. Palm-sten eller Crab-sten minst lika bra som en pyramid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenens storlek

 

Storleken och densiteten eller tätheten hos stenen påverkar hur kraftfulla energier som man önskar förmedla eller ta emot. Ju större sten ju större påverkan. Men även en liten, väl anpassad och avstämd sten, kan i de flesta fall vara tillräcklig.

 

 

Stenens Färg

 

Frekvensen eller vibrationsnivån hos stenen bestäms till stor del av vilken färg stenen har. Låga frekvenser ligger i det röda spektrat, höga frekvenser ligger i det blå/vita spektrat.

 

 

Programmering

 

För att nå önskade egenskaper och för att anpassa energierna som stenen förmedlar kan man med rätt metod även programmera stenen. Detta sker genom en speciell process där monadmaterien i stenen formas för att anpassas till individen eller vilka egenskaper man önskar hos stenen. Även vid bearbetningen, formning, slipning och poleringen av stenen sker det en avgörande programmering. Detta arbete måste göras för hand och med viss omsorg, lyhördhet och ödmjukhet för att resultatet ska bli bra. Att låta tillverka ett smycke eller en pyramid i en maskin, är helt förkastligt.

 

 

Symboler

 

Att förse stenen med symbolik syftar till att aktivera de naturväsen eller devor som triggar på dessa symboler. Detta kan ge mycket bra effekt om rätt sten och rätt symbol kombineras.

 

 

 

 

Stenens ursprung

 

Hela vårt klot består till stor del av sten, hela den stelnade landmassan och även havsbottnen består till stor del av sten. Sten och mineral finns i ett otal varianter och dessa har bildats för årmiljoner sedan, oftast genom att vulkanisk materia stelnat på olika sätt eller har formats genom sediment eller tektonisk aktivitet. Under alla dessa årmiljonerna stenen bearbetats genom olika naturprocesser, har materialet i den formats till specifika egenskaper lagrade i stenen. Beroende på var i världen stenen har sitt ursprung kan man förvänta sig, vissa specifika egenskaper, vara lagrade i den.

 

 

 

Att välja rätt sten

 

Som vi ser är det inte bara att ta en sten eller ett smycke vilket som helst om man vill ha en levande och aktiv sten. Men hur väljer man då ut den specifika stenen med de egenskaperna man önskar? Om man inte är expert på stenar och energier är det bäst att som tidigare nämnts, låta stenen välja rätt individ. För att underlätta kan man kanske ställa dessa frågor, till stenen:

 

  • Vilken sten känns harmonisk och balanserad när jag känner och ser på den?

 

  • Vilken sten skulle jag kunna tänka mig att ha runt halsen som ett smycke?

 

  • Vilken sten kan jag tänka mig att bära med mig hela tiden, överallt, ex. i fickan?

 

 

Bättre att låta känslan och intuitionen avgöra, än utseendet eller mode!

 

AR

 

 

 

 

KUB - JORD

TETRAEDER - ELD

OKTAEDER - LUFT

DEDOKAEDER - ETER

IKOSAEDER - VATTEN

Palmsten i Porfyr

Tetraeder i diabas med symboler

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss