Om nätverke & hur vi kan vara till hjälp

 

 

Allt i livet handlar om utveckling. Vi strävar efter att lyfta oss själva en bit under varje livstid, lära oss lite mer, ständigt strävande uppåt.

 

Låt oss ta en parallell. En person som är överviktig kan i dag pröva på alla möjliga mirakelmetoder, till och med fettsugning. Man vill hitta bekväma genvägar, göra allt utom det självklara, att äta rätt och motionera mera.

 

Inom den nyandliga rörelsen ser vi ibland liknande företeelser. Här hittar vi lockande erbjudanden om genvägar, kurser för att snabbt nå ”upplysning”, lära oss kanalisera mm. Det låter onekligen bra, och lockar många sökande människor.

 

Vi anser emellertid att det inte finns några sådana genvägar. Varje människa måste vandra hela vägen genom vår mänskliga skola, hon måste erövra varje utvecklingsnivå i tur och ordning. Vi menar också att mycket av de lockande metoder och kurser som ibland erbjuds inom den nyandliga rörelsen är förrädiska, och att sökande människor behöver mental klarhet för att inte lockas in i emotionellt färgade ”genvägar” som ofta längre fram visar sig vara senvägar.

 

Det finns sökande människor som upptäcker en djupare värld. Dessa sökare brukar också upptäcka den genuina esoterik som presenteras av sådana som Blavatsky, Bailey, Laurency m.fl. De inser, och bemästrar skillnaden mellan emotionellt färgade och mentalt klara tankar. En sådan människa brukar ibland kallas esoteriker och blir ofta något av en ensamvarg i dagens samhälle, eftersom det inte finns speciellt många likasinnade att tala med.

 

Det är främst dessa människor som vårt nätverk vänder sig till. Vi är ett religiöst och politiskt obundet nätverk av esoteriker, eller djupt sökande människor som träffas med jämna mellanrum. Nätverket består idag av flera grupper, på olika nivåer, för att kunna möta alla sökande människor.

 

Vi har inte som avsikt att bilda någon form av rörelse, och nätverket har inga ledare. Alla i gruppen kan bidra med sin kunskap till varandra, liksom till andra.

 

 

Nätverkets syfte:

 

 

- Att fungera som en mötesplats, för de sökande människor som vill fördjupa sig i esoteriken, eller för vilka den nyandliga rörelsen av i dag helt enkelt inte räcker till.

 

- Att genom ett gemensamt utbyte av tankar och erfarenheter hjälpa varandra att förkovra oss, ge större klarhet om oss själva och den verklighet vi lever i.

 

- Att verka för att alla deltagare på bästa sätt ska försöka sprida essensen av de esoteriska idéerna, om gensvar finns, för att hjälpa sökande människor till större mental klarhet och undvika de värsta emotionella fällorna.

 

- Att med gemensam meditation verka för att främja medvetenhets-utvecklingen hos dagens nyandliga rörelse så att den blir mer strukturerad, mindre "flummig".

 

- Att verka för ett synsätt som utjämnar skillnader mellan olika esoteriska ”skolor” och insikten att vi alla, oavsett ”esoterisk bakgrund”, kan hjälpa varandra och andra.

 

 

 

Hur kan vi bidra och hjälpa

 

 

Vi vet av egen erfarenhet att en del kastas in i verkligheten utan att förstå vad innebörden är. Då pratar vi både om den fysiska och icke fysiska tillvaron. Vad får människan att börja söka efter andlighet? Varför räcker inte den fysiska tillvaron till? Kanske hägrar en saknad, längtan eller nyfikenhet till att veta mer.

 

Ibland öppnas man för andligheten utan att ens ha hunnit börja reflektera kring den. t.ex genom en plötslig ut-ur-kroppen-upplevelser som resulterar i att hela ens verklighet skakas om. Ett aktivt drömliv där man märker hur medvetandet förändras. Resor av olika slag i de överfysiska världarna etc.

 

Eller genom att energisystemet på något sätt sakta aktiveras. Vilket det står väldigt lite i den esoteriska litteraturen om hur upplevelsen är när man genomgår olika former av energibearbetningar. Vet man inte om att människokroppen har ett energisystem som påverkar den fysiska kroppen är det lätt att tro att problem sitter i den fysiska. Energipåverkan känns direkt i den fysiska kroppen på olika sätt. Med det menas att ett högre materialslag påverkar.

Vi är medvetna om hur komplext det är och förstår samtidigt att det inte går att ge en generell bild. Stora delar är dessutom väldigt omvälvande för individen och lämpar sig inte i skrift, med risk för att skapa onödig rädsla. Därför vill vi sträcka ut handen och visa att vi finns här för den som behöver stöttning.

 

Vi är bestämt överens om att inte försöka aktivera något på egen hand, utan låta allt ha sin gång. Ett energisystem som inte är moget för vissa energier, exempelvis kundalinikraften, högre materialslag, olika former av rensade energier kan ta mycket skada och påverka så hela inkarnationen blir förstörd.

 

Öppningar kan t.ex ske genom andliga kurser där man öppnas upp för exempel bli medium eller att tillgodogöra sig andra utlovade egenskaper. Felaktig meditationsteknik, olika andningsövningar med fokus på de olika centrala chakrapunkterna där man ska öppna kundalinikraften som väckts i ryggslutet, kan ger mer skada än utveckling.  Har dörren öppnats är det svårt att stänga. Om så är fallet att du öppnats upp utan att ditt energisystem varit moget och besväras av det på olika vis får du höra av dig för vägledning.

 

Andligheten finns i vardagen. Precis runtomkring oss och mitt framför oss.

 

Eller så har frågor väcks hos dig. Förstå mötet med andra människor bättre. Förstå sig själv bättre. Varför reaktioner uppstår på olika sätt. Varför olika handlingar sker. Varför vi är som vi är helt enkelt. Mitt i allt känner vi en massa. Upplevelserna av att vara i stora folkgrupper och hur det påverkar oss. Direktkontakt med människor och dess påverkan. I dessa möten där vi knappt är verbala men ändå känner, lycka, glädje, sorg, förvirring, hoppfullhet och annat spännande. Hur uppstår allt det? Hur kan vi påverka varandra på avstånd? Vet vi ens om det vi känner kommer från oss eller från de som står framför oss?

 

Alla tankar som ständigt cirkulerar. Kommer allt inifrån oss eller finns det något annat som påverkar?

Hur hänger egentligen vårt mentala och känslosamma liv ihop? Frågorna är många och fler blir de ju mer vi söker om

livets mening och allt vad det nu innebär.

 

Så är du precis som vi. Nyfiken på att veta mer och hitta förståelse. Har insikten om att vi är en väldigt liten del i något så stort. Vill arbeta med dig själv med din medvetandes-utveckling för att komma vidare i din personliga utveckling med en reflexiv syn på dig själv. Eller om du önskar få hjälp med det som berör ovanstående med öppnade energier.

 

Ta kontakt med oss. Berätta vem du är och vart i livet du befinner dig.

 

 

 

Skickar formuläret…Servern påträffade ett fel.Formuläret togs emot.

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss