ESOTERIK.SE

1   1 2 3

2    1 2 3

3    1 2 3

4    1 2 3

5    1 2 3

6    1 2 3

7    1 2 3

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

 

Vi är ett nätverk, som har till syfte att samla genuint sökande människor, esoteriker, så att vi kan få en gemensam plattform, en plats att träffas, utbyta våra åsikter och erfarenheter. Nätverket vänder sig till dig som känner att "new age" helt enkelt inte räcker till, utan vill söka vidare efter något djupare.

 

Vi gör inga anspråk på att ha "den rätta läran", men har som ambition att informera om vår uppfattning av en komplex verklighet, till stora delar baserad på egna erfarenheter och upplevelser. Vi hoppas kunna nå dig vars situation kan likna vår, dels för att bryta den isolering som många av oss känner i dagens samhälle, dels för att vi alla ska kunna lära av varandra.

 

Vi vill inte värdera eller gradera olika esoteriska "skolor" och uppfattningar. I stället är det vår uppfattning att vi alla behöver göra vad vi kan för att förändra vårt samhälle mot en mänskligare inriktning.

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss

Astrobilder   Mats Olsson